หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง) ฝจพ.e.02/39/58 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกด้านฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้าลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ (PALLET) และอื่นๆ ตาม

(ร่าง) ฝจพ.e.02/39/58 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกด้านฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้าลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ (PALLET) และอื่นๆ ตาม

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..