หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนส่งซากฝุ่นผงยา และซากเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/37/58)

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนส่งซากฝุ่นผงยา และซากเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/37/58)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..