หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสอบสภาพถังบรรจุ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลว(CO2) ที่กองการยาเส้นพอง 3 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสอบสภาพถังบรรจุ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลว(CO2) ที่กองการยาเส้นพอง 3 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสาร ฝวศ.ปe.14/2558 ได้ที่ กองธุรการ (อาคาร 2) ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00-15.00น. เอกสารราคาชุดละ 500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โทรศัพท์ 0-2229-1505 (คุณวดี) หรือ โทรสาร 0-2229-1508

..เพิ่มเติม..