หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมวดหมู่ :

         นางสมฤดี วัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบไปร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา ซึ่งโรงงานยาสูบได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับมอบของที่ระลึกจาก ฯพณฯ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ณ Life Style Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558

SLC1 SLC 2 SLC 3 SLC 4 SLC 5 SLC6 SLC7 SLC8 SLC9 SLC10 SLC11 SLC12 SLC13

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..