หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านแรงงาน และขับรถโฟล์คลิฟท์ สำหรับขนส่ง/ย้ายใบยา สารปรุง วัสดุห่อมวน บุหรี่สำเร็จรูปและอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝจพ.e.02/20/58

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านแรงงาน และขับรถโฟล์คลิฟท์ สำหรับขนส่ง/ย้ายใบยา สารปรุง วัสดุห่อมวน บุหรี่สำเร็จรูปและอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝจพ.e.02/20/58

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..