หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่รยส. มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์

รยส. มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์

หมวดหมู่ :

         นายสุคิด  สุดดี หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร และ นางนันทวัน  แก้วนุช ผู้ช่วยหัวหน้ากองส่งเสริมภาพลักษณ์ ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์ จำนวน 10,000 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบปีที่ 82 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

re1 re2

กองสื่อสารองค์กร

News By Lillytoon / Photo By Rakmoo

..เพิ่มเติม..