หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.e.02/21/58) จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการโรงพยาบาล โรงงานยาสูบ และทำความสะอาดเตาเผาขยะติดเชื้อ

(ฝจพ.e.02/21/58) จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการโรงพยาบาล โรงงานยาสูบ และทำความสะอาดเตาเผาขยะติดเชื้อ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..