หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค ภายในโรงงานยาสูบ และอาคารสำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค ภายในโรงงานยาสูบ และอาคารสำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..