หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.ส.02/29/58) สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สถานที่ปฏิบัติงาน และบริเวณพื้นที่โดยรอบของกองขนส่ง ฝ่ายจัดหาฯ ปีงบฯ 2559

(ฝจพ.ส.02/29/58) สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สถานที่ปฏิบัติงาน และบริเวณพื้นที่โดยรอบของกองขนส่ง ฝ่ายจัดหาฯ ปีงบฯ 2559

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..