หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ที่ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ คลองเตย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ที่ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ คลองเตย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองธุรการ (อาคาร 2) ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00-15.00น. เอกสารราคาชุดละ 500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 โทรศัพท์ 0-2229-1505 (คุณวดี) หรือ โทรสาร 0-2229-1508

..เพิ่มเติม..