หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP/Network Camera จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP/Network Camera จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองธุรการ (อาคาร 2) ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00-15.00น. เอกสารราคาชุดละ 500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โทรศัพท์ 0-2229-1505 (คุณวดี) หรือ โทรสาร 0-2229-1508

..เพิ่มเติม..