หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาฯซื้อและจ้างเหมาติดตั้งกลุ่มเครื่องจักรบรรจุซองบุหรี่ชนิดซองแข็ง พร้อมเครื่องป้อนรางบุหรี่ เครื่องห่อกระดาษแก้ว เครื่องห่อสิบซอง เครื่องบรรจุหีบ ขนาดกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 350 ซอง/นาที จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ...

ประกวดราคาฯซื้อและจ้างเหมาติดตั้งกลุ่มเครื่องจักรบรรจุซองบุหรี่ชนิดซองแข็ง พร้อมเครื่องป้อนรางบุหรี่ เครื่องห่อกระดาษแก้ว เครื่องห่อสิบซอง เครื่องบรรจุหีบ ขนาดกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 350 ซอง/นาที จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3

หมวดหมู่ :

ประกวดราคาฯซื้อและจ้างเหมาติดตั้งกลุ่มเครื่องจักรบรรจุซองบุหรี่ชนิดซองแข็ง พร้อมเครื่องป้อนรางบุหรี่ เครื่องห่อกระดาษแก้ว เครื่องห่อสิบซอง เครื่องบรรจุหีบ ขนาดกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 350 ซอง/นาที จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองธุรการ (อาคาร 2) ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย  ระหว่างวันที่ 15 -26 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00-15.00น. เอกสารราคาชุดละ 2,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โทรศัพท์ 0-2229-1505 (คุณวดี) หรือ โทรสาร 0-2229-1508

..เพิ่มเติม..