หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดคลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/16/58)

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดคลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/16/58)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..