หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP/Network จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดตั้งใช้งานภายในตึกอำนวยการและที่จอดรถผู้บริหาร โรงงานยาสูบ...

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP/Network จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดตั้งใช้งานภายในตึกอำนวยการและที่จอดรถผู้บริหาร โรงงานยาสูบ คลองเตย

หมวดหมู่ :

 
ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP/Network  จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับติดตั้งใช้งานภายในตึกอำนวยการและที่จอดรถผู้บริหาร โรงงานยาสูบ คลองเตย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 9-16 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดที่แนบ
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือ โทรสาร 0-2229-1508 (คุณวดี)
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

..เพิ่มเติม..