หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อส่งน้ำเสียจากบ่อพักโกดัง 50 ไปบ่อบำบัด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝวศ.ยปe.12/2558)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อส่งน้ำเสียจากบ่อพักโกดัง 50 ไปบ่อบำบัด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝวศ.ยปe.12/2558)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..