หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบตรวจเยี่ยมสำนักงานยาสูบนครพนม

ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบตรวจเยี่ยมสำนักงานยาสูบนครพนม

หมวดหมู่ :

        พลโท สุรไกร จัตุมาศ ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ กรรมการอำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงงานยาสูบนำโดยนายวุฒิ อนันบุญทริก รองผู้อำนวยการยาสูบด้านใบยา ตรวจเยี่ยมสำนักงานยาสูบนครพนม ร่วมประชุมทางไกลกับทุกส่วนงานฝ่ายใบยาพร้อมมอบนโยบายพนักงาน มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรงบ่มมาตรฐานใบยาเบอร์เลย์ และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณบ้านพักรับรอง จากนั้นไปดูโรงบ่มใบยาและสภาพพื้นที่ปลูกยาสูบบ้านนาโดน บ้านแสนพันธ์ และบ้านหนองจันทร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..