หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบตรวจเยี่ยมสถานีใบยาบ้านแพง

ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบตรวจเยี่ยมสถานีใบยาบ้านแพง

หมวดหมู่ :

      พลโท สุรไกร จัตุมาศ ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ กรรมการอำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงงานยาสูบนำโดยนายวุฒิ อนันบุญทริก รองผู้อำนวยการยาสูบด้านใบยา ตรวจเยี่ยมสถานีใบยาบ้านแพงพร้อมดูสภาพพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ หาดดอนแพง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

P(1) P(2) P(3) P(4) P(5) P(6) P(7) P(8) P(9) P(10) P(11) P(12) P(13)

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..