หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการทำ Rack สำหรับเก็บใบยาดิบ จำนวน 2,000 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการทำ Rack สำหรับเก็บใบยาดิบ จำนวน 2,000 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการทำ Rack สำหรับเก็บใบยาดิบ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม จำนวน 2,000 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้งานที่   โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ฝวศ.ปe.09/2558 ราคาชุดละ 1000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่กองธุรการ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (อาคาร2) สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถนนพระราม4 คลองเตย กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2558
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2229-1505 (คุณวดี)

..เพิ่มเติม..