หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งกลุ่มเครื่องจักรบรรจุก้านใบยาลงกล่องกระดาษลูกฟูกชนิดTele C-48 สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งกลุ่มเครื่องจักรบรรจุก้านใบยาลงกล่องกระดาษลูกฟูกชนิดTele C-48 สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา เลขที่ ฝวศ.ปe.08/2558 ราคาชุดละ 1,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ได้ที่กองธุรการ  ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (อาคาร 2)  สำนักงานใหญ่  โรงงานยาสูบ     ถนนพระราม 4  คลองเตย  กรุงเทพฯ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2229-1505 (คุณวดี) ในวันและเวลาทำการของโรงงานยาสูบ  หรือค้นหาข้อมูลได้ที่  www.thaitobacco.or.th

..เพิ่มเติม..