หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีใบยา พื้นที่ประมาณ 256 ตารางเมตร และโรงเก็บพัสดุและรถโฟล์คลิฟท์

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีใบยา พื้นที่ประมาณ 256 ตารางเมตร และโรงเก็บพัสดุและรถโฟล์คลิฟท์

หมวดหมู่ :

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีใบยา พื้นที่ประมาณ 256 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง และโรงเก็บพัสดุและรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดประมาณ 160 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง ที่สถานีใบยาร้องกวาง สำนักงานยาสูบแพร่ จ.แพร่ ขายแบบตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 58 – 2 มี.ค. 58 ที่กองธุรการ  ชั้น 2 อาคาร 1 (อาคารช่างกล)  ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. ถึง 14.30 น.  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2229-1585,0-2229-1512
KMBT35020150223232153

..เพิ่มเติม..