หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ยาสูบ ประจำปี 2558

กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ยาสูบ ประจำปี 2558

หมวดหมู่ :

        นางสาวดาว น้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานในกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ยาสูบ ประจำปี 2558 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งโรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อขอบคุณคณะสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าวและผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานด้านข่าว ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้ได้ร่วมสนุกและลุ้นของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ ยังนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมไร่เพาะปลูกยาสูบ ให้ความรู้ด้านใบยา นำเสนองานวิจัยค้นคว้าและพัฒนาใบยาสูบตามโครงการต่างๆ การส่งเสริมการผลิตยาสูบตามแนวทาง GAP และการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีคณะผู้บริหารฝ่ายใบยาและพนักงานยาสูบจากสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ให้การ ต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้สื่อมวลชนทุกท่าน

(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

กองสื่อสารองค์กร

News by Lillytoon Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..