หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝวศ.ปe.07/2558)
กำหนดขายเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2558 ตามรายละเอียดที่แนบ
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือ โทรสาร 0-2229-1508 (คุณวดี)

..เพิ่มเติม..