หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ประกวดราคางานซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งกลุ่มเครื่องจักรบรรจุใบยาเตอร์กิชลงกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด Tele C-48 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR ประกวดราคางานซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งกลุ่มเครื่องจักรบรรจุใบยาเตอร์กิชลงกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด Tele C-48 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ร่าง TOR ประกวดราคางานซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งกลุ่มเครื่องจักรบรรจุใบยาเตอร์กิชลงกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด Tele C-48 ที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงอบใบยาเด่นชัย (โรงงานเดิม) จังหวัดแพร่ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2558
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือโทรสาร 0-2229-1508
(คุณวดี)

..เพิ่มเติม..