หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR (ครั้งที่ 1) ประกวดราคางานซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งกลุ่มเครื่องจักรบรรจุก้านใบยาลงกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด Tele C-48 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR (ครั้งที่ 1) ประกวดราคางานซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งกลุ่มเครื่องจักรบรรจุก้านใบยาลงกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด Tele C-48 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

3333333333333ร่าง TOR (ครั้งที่ 1)
ร่าง TOR ประกวดราคางานซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งกลุ่มเครื่องจักรบรรจุก้านใบยาลงกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด Tele C-48 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงอบใบยาเด่นชัย (โรงงานเดิม) จังหวัดแพร่ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2558
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือโทรสาร 0-2229-1508
(คุณวดี)

..เพิ่มเติม..