หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ขายเอกสารประกวดราคางานซื้อแผงรองห่อใบยา (Pallet Plastic) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขายเอกสารประกวดราคางานซื้อแผงรองห่อใบยา (Pallet Plastic) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

pallet58ขายเอกสารประกวดราคางานซื้อแผงรองห่อใบยา (Pallet Plastic) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 – 15.00 น.
ณ กองธุรการ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (อาคาร 2)

..เพิ่มเติม..