หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการทำ Rack สำหรับเก็บใบยาดิบ จำนวน 2,000 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการทำ Rack สำหรับเก็บใบยาดิบ จำนวน 2,000 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ร่าง TOR (3) ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการทำ Rack สำหรับเก็บใบยาดิบ จำนวน 2,000 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

..เพิ่มเติม..