หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ  ขนาดผลิตไอน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ที่ความดันใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช ชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดขายเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2558
ยื่นเอกสารประกวดฯ 24 กุมภาพันธ์ 2558
เสนอราคาวันที่ 10 มีนาคม 2558  ตามรายละเอียดที่แนบ
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือ โทรสาร 0-2229-1508 (คุณวดี)

..เพิ่มเติม..