หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ประกวดราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR ประกวดราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ร่าง TOR ประกวดราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่สถานีใบยาร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 27-30 มกราคม 2558 ตามรายละเอียดที่แนบ
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือ โทรสาร 0-2229-1508 (คุณวดี)
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

..เพิ่มเติม..