หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ครั้งที่ 2 งานซื้อแผงรองห่อใบยา (pallet Plastic)

ร่าง TOR ครั้งที่ 2 งานซื้อแผงรองห่อใบยา (pallet Plastic)

หมวดหมู่ :

ร่าง TOR ครั้งที่ 2 งานซื้อแผงรองห่อใบยา (pallet Plastic) รวมจำนวน 4,320 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้งานที่สำนักงานยาสูบแพร่, สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ และสำนักงานยาสูบสุโขทัย กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 29 มกราคม 2558 ตามรายละเอียดที่แนบ
E-mail : Supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือโทรสาร 0-2229-1508
(คุณวดี)
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
pallet Plastic

..เพิ่มเติม..