หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่งานซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดตั้งใช้งานที่ห้องปฏิบัติการทดสอบทาร์ นิโคตินในควัน กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

งานซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดตั้งใช้งานที่ห้องปฏิบัติการทดสอบทาร์ นิโคตินในควัน กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หมวดหมู่ :

งานซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 kW จำนวน 1 ชุด และขนาดไม่ต่ำกว่า  36 kW จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับติดตั้งใช้งานที่ห้องปฏิบัติการทดสอบทาร์ นิโคตินในควัน กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา เลขที่ ฝวศ.ปe.04/2558 ราคาชุดละ 300.- บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ได้ที่กองธุรการ  ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (อาคาร 2)  สำนักงานใหญ่  โรงงานยาสูบ ถนนพระราม 4  คลองเตย  กรุงเทพฯ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2229-1505 (คุณวดี) ในวันและเวลาทำการของโรงงานยาสูบ  

..เพิ่มเติม..