หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ประกวดราคางานซื้อแผงรองห่อใบยา (Pallet Plastic) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR ประกวดราคางานซื้อแผงรองห่อใบยา (Pallet Plastic) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

palletร่าง TOR ประกวดราคางานซื้อแผงรองห่อใบยา (Pallet Plastic) ขนาด 1,200 X 1,200 X 180 มม. รวมจำนวน 4,320 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้งานที่สำนักงานยาสูบแพร่, สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ และ สำนักงานยาสูบสุโขทัย จำนวน 2,160 ชุด, 1,440 ชุด และ 720 ชุด ตามลำดับ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือโทรสาร 0-2229-1508
(คุณวดี)

..เพิ่มเติม..