หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

123456ร่าง TOR
ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 kW จำนวน 1 ชุด และขนาดไม่ต่ำกว่า 36 kW จำนวน 1 ชุด ที่ห้องปฏิบัติการทดสอบทาร์นิโคตินในควัน กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 ตามรายละเอียดที่แนบ
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือโทรสาร 0-2229-1508
(คุณวดี)

..เพิ่มเติม..