หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบ ขออภัยในความไม่สะดวก

โรงงานยาสูบ ขออภัยในความไม่สะดวก

หมวดหมู่ :

1. ขอปิดเส้นทางตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงงานยาสูบด้านถนนรัชดาฯ (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) – ประตูทางเข้าบ้านพักพนักงานยาสูบ (ท้ายซอยสุขุมวิท 10) ในวันที่ 1-9 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

2. ขอปิดเส้นทางเข้า-ออกโรงงานยาสูบทุกเส้นทาง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 06.30-08.30 น. เนื่องจากโรงงานยาสูบจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

                                       จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

                          กองรักษาความปลอดภัย โรงงานยาสูบ

..เพิ่มเติม..