หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบสนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7

โรงงานยาสูบสนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7

หมวดหมู่ :

นายวุฒิ  อนันบุญทริก  รองผู้อำนวยการยาสูบด้านใบยา และ นางสุมิตรา  นุชบุษบา  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ มอบเงิน  100,000 บาท ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ธีระ  วิสิทธิ์พานิช  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อสนับสนุนการจัดงาน วันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7  “5 ทศวรรษ เกษตร มช. รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน”   เมื่อวันที่14 พฤศจิกายน 2557 ณ ตึกอำนวยการโรงงานยาสูบ

..เพิ่มเติม..