หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีอันเชิญพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ (องค์จำลอง)

พิธีอันเชิญพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ (องค์จำลอง)

หมวดหมู่ :

        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ (องค์จำลอง) ขึ้นประดิษฐานบนพระวิมาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ของกรมธนารักษ์ ในการนี้ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

PK (52) 1 PK (69)2

PK (77) 5

PK (45) 3 PK (50)4

PK (105) 7

PK (166)8

PK (18)9

PK (130)10 PK (142)11 PK (144)12 PK (157)13

PK (174)14

PK (167)15

PK (186)16 PK (194)17 PK (235)18 PK (248)19

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..