หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บใบยาแห้ง ขนาดประมาณ 2,700 ตารางเมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง ที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บใบยาแห้ง ขนาดประมาณ 2,700 ตารางเมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง ที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝวศ.ยปe.6/2558) ขายแบบตั้งแต่วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-14.30 น. ของวันทำการ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..