หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องอัดอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 Kw. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงอบใบยา-เด่นชัย จังหวัดแพร่

ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องอัดอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 Kw. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงอบใบยา-เด่นชัย จังหวัดแพร่

หมวดหมู่ :

ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องอัดอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 Kw. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงอบใบยา-เด่นชัย จังหวัดแพร่
ขายเอกสารตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 – 15.00 น.

..เพิ่มเติม..