หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557

หมวดหมู่ :

      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557 โดยมีนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ และนางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด ร่วมพิธี ซึ่งโรงงานยาสูบร่วมทำบุญสมทบองค์ผ้ากฐินเป็นเงิน 100,000.- บาท ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557

NY (13)1

NY (7)2

3

4r

NY (96)5

NY (22)6 NY (31)7 NY (37)8

NY (47)9

NY (49)10

NY (45)11

NY (133)12 NY (159)13

NY (114)14 NY (117)15

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..