หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้บริหารและพนักงานยาสูบร่วมกิจกรรมรักต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2557

ผู้บริหารและพนักงานยาสูบร่วมกิจกรรมรักต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2557

หมวดหมู่ :

            วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โรงงานยาสูบ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้  โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (21 ต.ค.57) บริเวณบึงบัว ตรงข้ามอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา ท่านรักษาการผู้อำนวยการยาสูบ คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ พร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติปลูกต้นสักบริเวณด้านหน้าบึงบัว เพื่อความเป็นสิริมงคล และความอยู่เย็นเป็นสุขแห่งรั้วโรงงานยาสูบ จากนั้นเหล่าผู้บริหารได้ร่วมกันโยน EM Ball ลงในบึงบัว เพื่อปรับสภาพน้ำ และชมบอร์ดนิทรรศการการทำปุ๋ยหมัก รวมไปถึงชมการสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยฝ่ายการแพทย์ นอกจากนี้โรงงานยาสูบยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรมป่าไม้  นำกล้าไม้ อาทิ ต้นกระทิง ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นแค ต้นขี้เหล็ก มาแจกให้กับผู้บริหารและพนักงานสำหรับนำไปปลูกที่บ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่สี เขียวอีกด้วย

IMG_0001

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0074

IMG_0081

IMG_0085

IMG_0098

IMG_0102

IMG_0109

IMG_0132

IMG_0179

IMG_0195

IMG_0215

IMG_0219

IMG_0228

IMG_0275

IMG_0277

IMG_0279

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..