หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บใบยา ขนาดประมาณ 1,800 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง ที่สถานีใบยาป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บใบยา ขนาดประมาณ 1,800 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง ที่สถานีใบยาป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝวศ.ยปe.3/2558 เลขที่โครงการ 57105012382) กำหนดขายแบบตั้งแต่วันที่ 20-27 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.30 น. ของวันทำการ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..