หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ประกวดราคางานซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR ประกวดราคางานซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ร่าง TOR (ครั้งที่ 1)
ร่าง TOR ประกวดราคางานซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้งานที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 17-20 ตุลาคม 2557
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือโทรสาร 0-2229-1508
(คุณวดี)

..เพิ่มเติม..