หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บใบยา ขนาดประมาณ 2,700 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 2 หลัง และห้องน้ำ-ห้องส้วม ขนาดประมาณ 45 ตารางเมตร...

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บใบยา ขนาดประมาณ 2,700 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 2 หลัง และห้องน้ำ-ห้องส้วม ขนาดประมาณ 45 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 2 หลัง และห้องน้ำ-ห้องส้วม ขนาดประมาณ 45 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง ที่สถานีใบยาร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..