หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้บริหารยาสูบ ขานรับกระแสดูแลสุขภาพ ผุดกิจกรรม “LET’S GET FIT” ฟิต ฟิต เฟิร์ม เฟิร์ม...

ผู้บริหารยาสูบ ขานรับกระแสดูแลสุขภาพ ผุดกิจกรรม “LET’S GET FIT” ฟิต ฟิต เฟิร์ม เฟิร์ม เราสร้างได้… ชูต้นแบบองค์กรสุขภาพดี

หมวดหมู่ :

นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบ รวมพลังกันออกกำลังกาย ต้อนรับวันแรกของปีงบประมาณ 2558  ด้วยการเดิน-วิ่ง ปั่นจักรยาน แกว่งแขน และเต้นแอโรบิก ภายใต้ชื่อกิจกรรม “LET’S GET FIT” ฟิต ฟิต เฟิร์ม เฟิร์ม เราสร้างได้  บริเวณลานหน้าเสาธง ตึกอำนวยการ  เพื่อจุดประกายให้พนักงานยาสูบทุกคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายมากขึ้น โดยเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายที่ไม่แค่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้มีรูปร่างและบุคลิกที่ดีมากขึ้น
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานยาสูบ ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คณะทำงานส่งเสริมสุขภาพกาย (กลุ่มทีมเวิร์ค) กลุ่มที่ 2 คณะทำงานส่งเสริมสุขภาพจิต (กลุ่มคุณธรรมยาสูบ รักและใส่ใจองค์กร) และกลุ่มที่ 3 คณะทำงานส่งเสริมคุณภาพความปลอดภัย (กลุ่มเซฟตี้ เฟิร์ส)  หวังขยายต่อยอดกิจกรรมออกไปสู่ชุมชนรอบๆโรงงานยาสูบ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ    และในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ โรงงานยาสูบจะมีการเปิดตัวโครงการคุณธรรมเพื่อการพัฒนาจิต หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ โดยมีพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโธ มาเป็นประธานในการเปิดงาน

..เพิ่มเติม..