หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่รายงาน การศึกษาบุหรี่ไฟฟ้า (e-Cigarette)

รายงาน การศึกษาบุหรี่ไฟฟ้า (e-Cigarette)

หมวดหมู่ :
โครงการศึกษาผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทย
และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการจากภาครัฐ

reprt e-Ciga57

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic cigarette) ที่เรียกโดยทั่วไปว่าบุหรี่ไฟฟ้า มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าElectronic Nicotine Delivery System (ENDS) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบผลิตภัณฑ์ประเภทยาสูบจำพวกบุหรี่ โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับยาสูบ แต่ไม่มีการเผาไหม้เป็นผลข้างเคียง และยังสามารถเลือกระดับของนิโคตินและเลือกกลิ่นรสได้ตามความต้องการของผู้สูบอีกด้วย ในด้านการทำงานนั้น บุหรี่ไฟฟ้าใช้พลังงานจากประจุแบตเตอรี่ทำความร้อนโดยตัวทำให้เกิดไอและความร้อน (Atomizer)
ทำปฏิกิริยากับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า (Electronic liquid หรือ E-liquid) ที่เก็บไว้ในส่วนเก็บน้ำยา (Cartridge)ใน
ตัวอุปกรณ์ และส่งผ่านนิโคตินไปยังผู้สูบโดยการสูบและพ่นเสมือนบุหรี่ อย่างไรก็ดี บุหรี่ไฟฟ้ายังมีปัญหาในด้านอื่นๆ เช่น ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานการผลิต ด้านการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และไม่ลำเอียง ด้านปัญหาเชิงเทคนิค โดยเฉพาะการรั่วซึม ซึ่งจะทำให้ได้รับยาเกินขนาด (Overdose) และด้านการระบุส่วนประกอบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและระดับของนิโคตินที่ถูกต้อง
บุหรี่ไฟฟ้ามีหลากหลายรูปแบบ หากแบ่งตามรูปลักษณ์ บุหรี่ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ประเภท Mini หรือที่เรียกว่า Cig-a-like คือแบบที่ใกล้เคียงบุหรี่ทั่วไปที่สุด ประเภท Mid-size e-cigarettes (eGo) เป็นแบบที่มีลักษณะไม่ใหญ่จนเกินไปและสามารถใช้ได้ในระยะเวลาที่นานขึ้น และประเภท Advanced Personal Vaporizers (APVs) หรือ Mods สามารถมีลักษณะได้หลากหลายรูปแบบตามแล้วแต่ผู้สูบจะปรับแต่ง ซึ่งแต่ละประเภทมีราคาและความสามารถในการสร้างไอที่แตกต่างกัน แต่หากแบ่งตามการใช้งาน บุหรี่ไฟฟ้าจะมี 2 ประเภท คือ ประเภทใช้แล้วทิ้ง (Disposable) และประเภทที่สามารถนำแบตเตอรี่กลับมาชาร์จใหม่ได้ (Rechargeable) ผ่านการชาร์จแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า (คือชาร์จผ่านสาย USB) ทั้งหมดนี้ การเลือกการใช้งานนั้นแตกต่างไปตามความพึงพอใจของผู้สูบและการใช้งานในรูปแบบต่างๆ
รายงานฉบับนี้ได้ทำการศึกษาและวิจัยบุหรี่ไฟฟ้าในหลายเรื่อง ซึ่งรวมถึงการศึกษาในเรื่องของอุตสาหกรรม การทำการตลาด การรับรู้ถึงบุหรี่ไฟฟ้า การศึกษาด้านพฤติกรรม ด้านกฎหมายทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย และทางด้านวิทยศาสตร์และการแพทย์ การประมาณการด้านต้นทุนต่างๆ และทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของบุหรี่ไฟฟ้า แล้วจึงทำการแนะนำแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับภาครัฐในประเทศไทย
บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ แต่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะเติบโตอย่างรวดเร็ว และอาจมาแทนที่บุหรี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางรายก็มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปที่ว่า บุหรี่ไฟฟ้าอาจจะเป็นเพียงแค่กระแสความนิยมเพียงชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งจะหมดไปเองเมื่อเวลาผ่านไป เปรียบเสมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท ถึงกระนั้น ผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ของโลกส่วนใหญ่ได้เริ่มพัฒนาบุหรี่ไฟฟ้าของตนเองหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการสูบใหม่ขึ้นมาเพื่อเข้ามาในตลาดที่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตในอนาคต โดยบางบริษัทกล่าวว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้เป็นการเสนอทางเลือกให้กับผู้สูบเพื่อที่ผู้สูบจะสามารถเลือกสูบผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า (Reduced risk product) และเป็นการลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ทั่วไป (Harm reduction)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : 140305_ECIG Report Template_V-2-8.NA

..เพิ่มเติม..