หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ 99 ปี

วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ 99 ปี

หมวดหมู่ :

       น.ส.รวีวรรณ เลิศศิริพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าดอกไม้อวยพรวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ 99 ปี โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

1 resize

กองสื่อสารองค์กร

News & Photo by S. Jnas

..เพิ่มเติม..