หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ครบรอบ 68 ปี

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ครบรอบ 68 ปี

หมวดหมู่ :

      นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบดอกไม้พร้อมอวยพรหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 68 ปี ณ กองบรรณาธิการ อาคารบางกอกโพสต์ ชั้น 2 ถนนระนอง คลองเตย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557

BP (7)re

กองสื่อสารองค์กร

News by S. Jnas

..เพิ่มเติม..