หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้โชคดีรับรางวัลพิเศษจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานยาสูบ

ผู้โชคดีรับรางวัลพิเศษจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานยาสูบ

หมวดหมู่ :

        นายอลงกต เจริญภักดี ประธานกรรมการฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานยาสูบ ได้มอบโทรทัศน์ LCD 32 นิ้ว ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บลจ.เอ็ม เอฟ ซี มอบให้เป็นรางวัลพิเศษแก่สมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโปรแกรมเพื่อสุ่มเลือกผู้ได้รับรางวัล และให้ บลจ.เอ็ม เอฟ ซี เป็นผู้สุ่มเลือกผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายสันชัย บุญปลูก กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

KTM (6)re

กองสื่อสารองค์กร

Photo by S. Jnas

..เพิ่มเติม..