หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.e.02/27/57) จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกด้านฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้าลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ (PALLET) และอื่นๆ กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ฝจพ.e.02/27/57) จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกด้านฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้าลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้นรองรับ (PALLET) และอื่นๆ กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..