หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศรายชื่อผู้สอบได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 (นิเทศศิลป์,บริหารธุรกิจ,บริหารงานบุคคล,การตลาด)

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 (นิเทศศิลป์,บริหารธุรกิจ,บริหารงานบุคคล,การตลาด)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..