หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อกระดาษพันก้นกรองสีขาวชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง570 มม. ความยาว 8,500 ม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อกระดาษพันก้นกรองสีขาวชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง570 มม. ความยาว 8,500 ม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ประกวดราคาซื้อกรดาพันก้นกรองสีขาวชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง570 มม. ความยาว 8,500 ม. จำนวน 1,515 ม้วน

..เพิ่มเติม..